BUSHOP İNTERNET SİTESİ ÜYELİK AYDINLATMA METNİ

 

Değerli Ziyaretçimiz/Üyemiz,

Bushop (“”) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

a)      Veri Sorumlusu

BuShop olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla işlemekteyiz.

b)     Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri

·         Kimlik

·         İletişim

·         İşlem güvenliği

·         Finans

Kategorilerindeki kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar kapsamında, belirtilen hukuki sebeplere istinaden işlenmektedir.

Amaç Hukuki Sebep
Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesiFaaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesiFinans ve muhasebe işlerinin yürütülmesiYetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi KVKK m.5 (2) (a)        : a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesiİş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimiLojistik faaliyetlerin yürütülmesiMal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesiMüşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesiSözleşme süreçlerinin yürütülmesi KVKK m.5 (2) (c)        : c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesiFaaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesiFinans ve muhasebe işlerinin yürütülmesiYetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi KVKK m.5 (2) (ç)        : ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

c)      Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasındaki amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) ve 6. maddelerinde düzenlenen hukuki sebeplere dayanarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda elde edilecektir:

·         İnternet sitemiz üzerinde üyelik formunun ve/veya sipariş formunun doldurulması ile

·         Şirket ile aranızda var olan iş ilişkisinin yürütülmesi kapsamında fiziki ve elektronik ortamda bizimle temas kurduğunuz kanallar ile

d)     İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca açık rızanız aranmaksızın aktarılacaktır:

·         Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz kargo şirketi ile paylaşılacaktır.

·         Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ve takibi amacıyla mali müşavirimiz ile paylaşılacaktır.

·         İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır.

·         Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde BuShop Online Shop veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin BuShop Mama Evcil Hayvan Ürünleri A.Ş. Online Shop ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

e)      Yurt Dışına Aktarım  

İş faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamaları ve yazılımları (“BT Sistemleri”) (Microsoft Office365 e-posta yazılımları ile çevrimiçi toplantı ve uzaktan bağlantı yazılımları) kullanılacaktır. Sunulan bu hizmetlerin alt yapısı ve veri tabanları yurt dışında bulunmaktadır.  Şirketimiz ile bahsi geçen kanallar üzerinden iletişim kurmayı tercih etmeniz halinde kimlik ve iletişim bilgilerinizden oluşan kişisel verileriniz, iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla kullanılan, anılan uzaktan bağlantı ve çevrim içi iletişim Sistemleri’nin alt yapısı ve veri tabanlarının yurt dışında bulunması nedeniyle, yurt dışına aktarılmış olacaktır.  

f)       KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, ilgili kişi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

·         “[Adres belirtiniz.]” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,

·        [email protected] şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,

·         kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,

·         güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresine elektronik posta göndererek

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Başvurunuzda; a) Ad, soyad ve başvurunuz yazılı ise imza, b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, d) Talep konusu, bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeleri de yine başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.

.

g)      Değişiklik ve Güncellemeler

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

Güncellenme Tarihi: 23/08/2021

 

 

 

BuShop Çerez Politikası

 

BuShop  İNTERNET SİTESİ ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

BuShop olarak, internet sitesi ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuatına (“KVK Mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi için azami hassasiyeti göstermekte ve internet sitemiz aracılığıyla çerez kullanmakta olduğumuzu belirtmek isteriz.

İşbu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, tarafımızca işletilmekte olan Bushop.net internet sitesinin (“Site”) Site kullanıcıları/ziyaretçileri (“İlgili Kişi”) tarafından ziyaret edilmesi ile elde edilen çerezlerin, türleri ve kullanım amaçları hakkında ilgili sizleri bilgilendirmektir.

Çerez Nedir?

Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğiniz zaman bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda (“cihaz”) saklanan söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak sağlayan çoğunlukla harf veya sayılardan oluşan küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler Hangi Yöntemlerle Toplanmakta ve Hangi Hukuki Sebep ile İşlenmektedir?

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz halinde, teknik olarak kullanımı zorunlu, kalıcı çerezler ve analitik çerezler, internet sitesinden istifade edebilmeniz amacıyla bu doğrultuda meşru menfaat hukuki sebebine dayanarak işlenecektir.

Hangi Çerez Türleri Kullanılmaktadır?

Sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır. Aşağıda Sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz:

Zorunlu (Temel) Çerezler: Sitenin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezlerdir. Örneğin, sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır. Bu çerezlerin devre dışı bırakılması hizmet ve özelliklerin kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir.

Kalıcı Çerezler: Site’nin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan ve tarayıcılar vasıtasıyla tarafınızca silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir. Bu tür çerezler, yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım parolanızı kaydeden ve web sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve web sitesini daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

İşlevsel ve Analitik Çerezler: Siteye nereden bağlandığınız, Site üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi Siteyi nasıl kullandığınızın izlenmesi dâhil olmak üzere, Siteyi nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanılan çerezlerdir.

Hangi Çerezler Hangi Amaçlar ile Kullanılmaktadır?

BuShop olarak sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi KVK Mevzuatına uygun olarak ve aşağıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olmak kaydıyla işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

– Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek: Örneğin, oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır. Bu çerezlerin devre dışı bırakılması hizmet ve özelliklerin kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir.

– Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak: Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.

Çerezlerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilecektir?

BuShop olarak, Çerez Aydınlatma Metninin konusunu oluşturan faaliyetlerde teknik destek aldığımız tedarikçiler çerez verilerinize erişir. Ayrıca adli süreçlerde bu veriler kanunen yetkili kamu kurumlarıyla paylaşılır.

Çerez Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?

Sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir; tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz.

Tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde, Sitemizi kullanmaya devam edebilirsiniz; ancak, Site’nin tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişiminiz sınırlı olabilir, kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir.

Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer- delete-manage-cookies
Mozilla Firefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr TR

 

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin, 

·         işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.

 

Bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, 

·         … adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,

·         kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,

·         (varsa) tarafınızca daha önce Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@.... adresine elektronik posta göndererek 

·         veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. 

Başvurunuzda; a) Ad, soyad ve başvurunuz yazılı ise imza, b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, d) Talep konusu, bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeleri de yine başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.

 

Kampanya ve Tanıtım Faaliyetlerine İlişkin aydınlatma Metni

 

BUSHOP

KAMPANYA VE TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

BuShop - Emre ALPASLAN (Bundan sonra “BUSHOP ” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

a)      Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

BUSHOP olarak, sizin tarafınızdan web sitesi üzerinden online veya basılı form doldurulması, suretiyle elde ettiğimiz kimlik ve iletişim bilgilerinizden oluşan kişisel verilerinizi KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

b)      Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, BUSHOP hizmetlerine yönelik kampanya ve yenilikler hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla KVKK ve Elektronik Ticaret Kanunu’nda belirtilen hukuki sebepler uyarınca açık rızanız alınarak işlenecektir.

c)       Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amacın gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve amacın gerektirdiği ölçüde; tedarikçilerimizle açık rızanıza istinaden paylaşılabilecektir.

d)      Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,  

  • Cevizli Mahallesi Koruma Çıkmazı Sokak No:4 Maltepe/İstanbul  adresindeki Şirketimize bizzat gelerek, 

  • kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile, 

  •   (varsa) tarafınızca daha önce Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresine elektronik posta göndererek

  

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.  

Başvurunuzda; a) Ad, soyad ve başvurunuz yazılı ise imza, b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, d) Talep konusu, bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeleri de yine başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.

 

 

Kampanya ve Tanıtım Faaliyetlerine İlişkin Açık Rıza Metni ve Ticari İletişim İzin Formu

 

KAMPANYA VE TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ VE TİCARİ İLETİŞİM İZİN FORMU

Değerli Ziyaretçimiz,

Kampanya ve Tanıtım Faaliyetlerine İlişkin Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verilerinizin BuShop hizmetlerine yönelik kampanya ve yenilikler hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla işlenmesini tedarikçilerle paylaşılmasını kabul ediyor musunuz?

E-posta ile bilgilendirilmeye izin veriyorum.          Evet               Hayır                 
SMS ile bilgilendirilmeye izin veriyorum. Evet Hayır

 

Adı-Soyadı                           :                                                                                     
E-posta Adresi :  
Cep Telefonu :  
İmza :

 

 

 

KVK Başvuru

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK” olarak anılacaktır.) “ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.), KVKK’nın 11. maddesi kapsamında aşağıdaki haklar tanınmıştır:

●        Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

●        Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

●        Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

●        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

●        Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

●        KVKK ile ilgili diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

●        İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

●        Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak ya da tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected]  adresine elektronik posta göndererek veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul” olarak anılacaktır.) tarafından gelecekte belirlenecek diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

 

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

●        Başvuru Sahibi tarafından Şirketimize bizzat başvurulması ile,

●        Noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,

●        Başvuru Sahibinin, Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı e-posta adresinin bulunması durumunda, bu adresinden Şirketimiz’in [email protected] adresine e-posta gönderilmek suretiyle,

iletilebilecektir.

\n

 

 

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres  Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen başvuru (Başvuru Sahibinin başvuru adresine bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) Muradiye Mah. 79Sk. 7A Yunusemre / Manisa / Türkiye Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter aracılığı ile tebligat Muradiye Mah. 79Sk. 7A Yunusemre / Manisa / Türkiye Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Şirketimize kayıtlı e-posta adresinizden e-posta gönderimi [email protected] E-posta iletisinin konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir:

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız KVKK’nın 13. maddesi hükmü gereğince yazılı olarak veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

  1. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri
Ad           :                                                                                                
Soyad   :  
TC Kimlik Numarası                :  
Telefon Numarası   :  
E-posta   :  
Adres   :  
  1. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.
□  Çalışan Adayı□  Mevcut Çalışan□  Eski Çalışan □  İş Ortağı (Tedarikçi vb.)□  Müşteri□  Diğer: ……………………………………….
Şirketimiz ile iletişimde olduğunuz Departman / Birim: …........................................................................  
  İletişim Konusu: ..................................................................................................................................................................

 

□  Eski ÇalışanımLütfen Şirketimizde çalıştığınız yılları belirtiniz:**.............................................................................. □  Çalışan Adayıyım (İş Başvurusu Yaptım)Lütfen Şirketimize başvuru yaptığınız tarihi belirtiniz:**...........................................................................
□   MüşteriyimLütfen ilgili işlem tarihini belirtiniz:**........................................................................... □   Üçüncü Kişi Firma ÇalışanıyımLütfen çalıştığınız firmayı ve pozisyon bilgisini belirtiniz.**...........................................................................
□   Diğer:.......................................................................................................................................................  

 

  1. Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz.

………………………………………………………………………………………………...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 

□   Adresime gönderilmesini istiyorum.

□   Elden teslim almak istiyorum.

□   Formu gönderdiğim ve sisteminizde kayıtlı olan e-posta adresime cevap verilmesini istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletnamenin veya yetki belgesinin mevcut olması ve işbu Başvuru Formuna eklenmesi gerekmektedir.)

İşbu Başvuru Formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresi içerisinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz, ek evrak ve bilgi (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Başvuru Formu kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgiden ya da yetkisiz başvurudan kaynaklanan taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Başvuru Sahibi İlgili Kişi’nin;

Adı / Soyadı                :……………..…………

Başvuru Tarihi           :…………..……………

İmza                           :………………………..

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.